ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 1. Τι είναι τα cookies;

Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία μία ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε, όπως η δική μας, μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή, ή την κινητή τερματική συσκευή σας (tablet, smartphone, laptop). Χάρη στα cookies, η ιστοσελίδα απομνημονεύει τις ενέργειές σας κατά την πλοήγηση.

Η χρήση των cookies ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα πλοήγησης, τους λεγόμενους φυλλομετρητές (browsers), όπως Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Αν θέλετε, μπορείτε όμως να τα απενεργοποιήσετε ώστε να μη γίνονται αποδεκτά ή ακόμα να τα διαγράψετε εκ των υστέρων.

 1. Λειτουργίες των cookies

Ανάλογα με το είδος τους, τα cookies επιτελούν λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας της σελίδας, καταγραφή αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής (π.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης), λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε, απόπειρες εισόδου κ.λπ. Άλλα cookies είναι προσωπικά δεδομένα και άλλα όχι. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα ενώ άλλα εξυπηρετούν εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

 1. Είδη cookies

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κ.λπ. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου εγκαθίστανται από την ιστότοπο/σελίδα που επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτόν. Εφόσον ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, τότε εγκαθίστανται στη συσκευή σας και δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων (Google Analytics, Facebook κ.ά.). Μόνιμα cookies είναι όσα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Cookies συνεδρίας ή περιόδου λειτουργίας, είναι όσα διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αν επιλέξετε συνειδητά να τα αποδεχθείτε, ο ιστότοπός μας θα να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στη σελίδα μας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης.

 1. Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης cookies

Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικά, από το νόμο (άρθρο 4 παρ. 5 Ν 3471/2006 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ ePrivacy), που αναμένεται να αντικατασταθεί με Κανονισμό (ePrivacy Regulation), οπότε ενδεχομένως θα επέλθουν αλλαγές στην παρούσα πολιτική. Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να εγκαταστήσει ένα τέτοιο «cookie» μόνο εσείς ως ο χρήστης μας δώσετε με θετική ενέργεια (opt-in) τη ρητή συγκατάθεσή σας (κατά τους όρους του ΓΚΠΔ 2016/679) και με τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, τη χρησιμότητα, τις συνέπειες άρνησης για την εμπειρία χρήστη, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό, σας παρέχουμε την παρακάτω αναλυτική ενημέρωση.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε τους εξής τύπους cookies: Βελτίωση λειτουργειών, συλλογή δεδομένων ανάλυσης, αυθεντικοποίηση χρήστη

 1. Λήψη συγκατάθεσης επισκέπτη

Η υποχρεωτική αποδοχή των cookies δεν αποτελεί όρο εισόδου στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε κατά περίπτωση να πλοηγηθείτε ελεύθερα ελέγχοντας και αποδεχόμενοι ή όχι τα cookies, είτε δικά μας, είτε τρίτων μερών, η πολιτική χρήσης των οποίων καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς, χωρίς δική μας ανάμιξη και νομική ευθύνη.

Δίπλα στο κουμπί αποδοχής κάθε cookie υπάρχει σύνδεσμος, που οδηγεί στην παρούσα πολιτική χρήσης cookies της ιστοσελίδας μας, στην οποία κάθε χρήστης μπορεί να διαβάσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα τον διευκολύνουν να λάβει απόφαση για τη χορήγηση συγκατάθεσης ή όχι στην αποδοχή cookies. Η απενεργοποίηση των ιχνηλατών γίνεται το ίδιο εύκολα με την αποδοχή τους, με ίδιο αριθμό clicks και ίδια γραμματοσειρά.

 1. Έλεγχος και διαγραφή των cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν μερικές υπηρεσίες (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Η πολιτική αυτή θα αναθεωρείται τακτικά ώστε να προσαρμόζεται στις οδηγίες των Εποπτικών Αρχών και τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» εφεξής «Υπεύθυνος επεξεργασίας» αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της ιστοσελίδας https://mhealth.coofhea2.eu.

1.Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, email, κωδικός και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε

Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή/και κάνετε ερωτήσεις, όταν εισέρχεστε στις λειτουργικότητες των forum της ιστοσελίδας μας ή δίνετε απαντήσεις στο σχετικό forum ή/και στην collaboration platform.

Για την εγγραφή απλού χρήστη συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα:

 1. Username της επιλογής σας
 2. Password της επιλογής σας
 3. Ονοματεπώνυμο
 4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για την εγγραφή ως χρήστη ιατρού συλλέγουμε:

 1. Τον αριθμό μητρώου σας ως ιατρό
 2. Την ιδιότητά σας ως ιατρός, ιδιώτης, απασχολούμενος σε νοσοκομείο ή κλινική.
 3. Τον Οργανισμό στον οποίο απασχολείστε
 4. Την χώρα  και την περιοχή διαμονής σας
 5. Username της επιλογής σας
 6. Password της επιλογής σας
 7. Το ονοματεπώνυμό σας
 8. Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 1. Νόμιμη επεξεργασία

Η εταιρία δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για κανένα άλλο σκοπό πέρα από την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα.

 1. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία. Η Εταιρία και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η Εταιρία προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούμε και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε είτε αυτοτελώς, είτε μέσω θυγατρικών μας.

 1. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα κατά την οικειοθελή εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το forum της ως απλός χρήστης, ή/και την collaborationplatform, στην οποία πρόσβαση έχουν μόνο οι χρήστες, οι οποίοι είναι ιατροί.

 1. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας..

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένοι χρήστες στην ιστοσελίδα.. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

 1. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο.  Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΑΠΔΠΧ, ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, εποπτικές αρχές), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. τηλεπικοινωνιακή απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κ.λπ.). Μπορεί ακόμα οι τρίτοι να είναι εταιρίες cloud providers.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιλέγει  αξιόπιστους παρόχους στους οποίους θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς στους τρίτους που τυχόν λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε τη σύννομη χρήση τους.

 1. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας.

 1. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση MHEALTH@ODIPY.GOV.GR ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: Αγγέλου Πυρρή 5, T.K. 11527, Αθήνα.

 1. Τα δικαιώματά σας επί τη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Κατά την επεξεργασία των ως άνω αναφερομένων προσωπικών δεδομένων τηρούνται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας τους, καθώς και οι αρχές που διέπουν την επεξεργασία τους. Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, η νομοθεσία παρέχει στον χρήστη τα ακόλουθα δικαιώματα:

―  διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του∙

― διατηρεί το δικαίωμα αίτησης διόρθωσης ή τη συμπλήρωσης των δεδομένων του, εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή∙

― διατηρεί το δικαίωμα αίτησης διαγραφής των δεδομένων του, εκτός εάν ορίζει αντίθετα η κείμενη νομοθεσία∙ Ειδικότερα, την διαγραφή του λογαριασμού σας ως χρήστη ή εν γένει των δεδομένων σας μπορείτε να την ζητήσετε είτε στην φόρμα CONTACT, είτε στο mail: MHEALTH@ODIPY.GOV.GR

― διατηρεί το δικαίωμα αίτησης περιορισμού ή/και αντίταξής του στην επεξεργασία των δεδομένων του∙

― διατηρεί το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων του.

Τα ανωτέρω δικαιώματα του συνδρομητή της υπηρεσίας ασκούνται με την υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση MHEALTH@ODIPY.GOV.GR .

― ο συνδρομητής της υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των Δεδομένων του γίνεται με τρόπο αντίθετο στην κείμενη νομοθεσία.

 1. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία στις 15/11/2023 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.