Ποιος είναι ο σκοπός του έργου COOperation For HEAlth 2;

Το έργο COOperation For HEAlth 2 έχει ως κύριο σκοπό να συνεισφέρει στις κύριες προτεραιότητες του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας με τίτλο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τη διασυνοριακή δικτύωση, επιδιώκοντας την παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών ως απάντηση στις δυσχέρειες που έχουν προκύψει για τις νοσοκομειακές μονάδες λόγω της πανδημίας, αλλά και την οικοδόμηση μιας σταθερής και μόνιμης συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων υγείας στις περιοχές της Απουλίας, των Ιονίων Νήσων, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας. Αυτό το στρατηγικό όραμα θέτει τον χρήστη των υγειονομικών υπηρεσιών στο επίκεντρο μιας καινοτόμου διαδικασίας τεχνολογίας ενοποίησης.

Μέσω της πλατφόρμας διαδικτυακής συνεργασίας παρέχεται στους χρήστες (π.χ. εργαζόμενοι των εταίρων του έργου, οι αρμόδιες νοσοκομειακές μονάδες και το εμπλεκόμενο επιστημονικό προσωπικό κ.λπ.) η δυνατότητα εγγραφής και πρόσβασης σε επιστημονικές μελέτες και ορθές πρακτικές με στόχο τη βέλτιστη συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των συνεργαζόμενων εταίρων στο έργο. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία αποθετηρίου εγγράφων σε θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το έργο και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του.

Η πρόσβαση χρήστη εξουσιοδοτείται. Το σύστημα διαχείρισης ιστοτόπου υποστηρίζει τη δυνατότητα καθορισμού των στοιχείων πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων χρηστών, όπως ο μοναδικός κωδικός χρήστη (user ID) και ο κωδικός πρόσβασης με αριθμούς, χαρακτήρες και ειδικούς χαρακτήρες (σύμβολα). Οι κωδικοί θα δημιουργηθούν σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας. Υπάρχουν 2 επιλογές: να εγγραφείτε ως κανονικός χρήστης και ως επαγγελματίας υγείας. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε κατηγορία, ανάλογα με την ειδικότητά σας.